Zelená úsporám

  • Spuštění příjmu žádostí 15. 5. 2015.

  • Dotována je výměna kotle na tuhá paliva nebo elektrického vytápění za TČ.

  • Tepelné čerpadlo ani dodavatel již nemusí být zapsán v seznamu NZU, ale TČ musí splňovat podmínky v níže uvedené tabulce.
  • Tepelná čerpadla – požadován minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla (topné vody) 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje, není-li v Závazných pokynech stanoveno jinak. (Objem zásobníku součet objemů všech kapalin uvnitř zásobníku tepla, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody. Z webu NZU)

  • Dotace max 50 % z celkové části instalace.

  • V moravskoslezském kraji dotace navýšena o 10 %.

  • Výměna zdroje za TČ je dotace C1 nebo C2. Varianta C1 je výměna zdroje za TČ včetně zateplení a dotace A; C2 je samostatná výměna a dotace pouze na TČ.

 

    C1 – spolu se zateplením

            TČ vzduch-voda 75 000,- (+10 %)

            TČ země-voda 100 000,- (+10 %)

            TČ voda-voda 100 000,- (+10 %)

 

    C2 – samostatně TČ – měrná roční potřeba obytné plochy tepla max 150 kWH na m² na rok

            TČ vzduch-voda 60 000,- (+10 %)

            TČ země-voda 80 000,- (+10 %)

            TČ voda-voda 80 000,- (+10 %)

 

    C5 – dotace na zpracování posudku 5 000,-

 

 

 

Podmínky NZU pro TČ

 

Instalujeme tepelná čerpadla všech typů. Pro každý dům navrhneme ideální řešení.

Neváhejte nás kontaktovat. Za zeptání nic nedáte, s námi naopak ušetříte!